STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEMI


Ubrzani razvoj komunikacionih tehnologija i potreba za sve većom propusnom moći zahtevaju napredne sisteme kabliranja, sposobne da podrže savremene mreže. Naša praksa je integracija i održavanje mreža.

Strukturno kabliranje je infrastruktura na koju se objekat oslanja radi interne i eksterne komunikacije. Kvalitet mreže zavisi od kvaliteta kablovskog sistema i iskustva projektanata i instalatera. Pravilno organizovanje i povezivanje mrežnih podsistema veoma je bitno za kreiranje potpuno integrisane mreže.

Probitas Vam pruža uslugu kreiranja pouzdanog i fleksibilnog sistema koji poseduje mogućnost daljeg razvoja uporedo sa povećanjem Vaših potreba. Probitas-ov tim poseduje dugogodišnje iskustvo i u potpunosti su spremni da realizuju zahtevne projekte u skladu sa zahtevima i potrebama naših klijenata.

Strukturni kablovski sistemi:

  • Za računarske mreže, klasičnu i IP telefoniju i multimedijalne sisteme – voice, video, data
  • Telekomunikaciona čvorišta, data centri, razdelnici
  • Optička okosnica – kablovi sa multimodnim (up-linkovi max. dužine do 550m) i singlmodnim vlaknima (up-linkovi max. dužine do 2km)
  • Bakarna okosnica – UTP/FTP/STP kablovi (up-linkovi max. dužine 90-100m) i višeparični telefonski kablovi
  • UTP/FTP/STP linkovi kategorije 5e, 6, 6a, 7… (max. dužine 90-100m)