OSTALI TELEKOMUNIKACIONI I SIGNALNI SISTEMI


Razvoj novih tehnologija u velikoj meri je uticao na način današnjeg života i poslovanja svih nas. Njihovom primenom unapređena je komunikacija, kvalitet i brzina informacija, u skladu sa vremenom u kome živimo.

Probitas je svoje poslovanje usmerio ka pružanju kvalitetne usluge svojim klijentima, kako bi svi njihovi zahtevi u potpunosti bili realizovani, a njihova očekivanja ispunjena

Sistem video-nadzora (CCTV)

 • Analogni: centralni uređaji (DVR-ovi, monitori, tastature), koaksijalni kablovi za prenos analognog signala i parični za prenos komandnog signala, strujni kablovi za napajanje kamera i grejača, analogne kamere (fiksne, dome, PTZ, sa kućištem sa grejačem za spoljnu montažu, u antivandal kućištu…)
 • IP: Server sa softverom za video nadzor, monitori, svičevi sa PoE funkcionalnošću, UTP/FTP/STP instalacija, IP kamere
 • Daljinski pristup kroz lokalnu računarsku mrežu/Internet

Sistem za automatsku detekciju i dojavu požara

 • Centrala za dojavu i aktiviranje izvršnih funkcija
 • Detektori (optički, termički, kombinovani, linearni)
 • Moduli izvršnih funkcija, sirene, indikatori

Sistem za detekciju otrovnih gasova

 • Detekcija otrovnih gasova u kotlarnicama i garažama
 • Centrale, detektori raznih tipova gasova
 • Moduli izvršnih funkcija, sirene, svetlosni indikatori

Protiv-provalni sistem

 • Bezbednosni alarmni sistemi
 • Protiv-provalne centrale, šifratori
 • Detekcija otvorenosti vrata, pokreta, loma stakla, IC barijere
 • Sirene, svetlosni indikatori

Sistem kontrole soba (inteligentne sobe) – hotelski korisnici

 • Centralno nadgledanje (softver)
 • Kontrola ulaza (kartica ili privezak umesto ključa)
 • Lokalna kontrola potrošača u sobi (klima, grejanje, roletne, osvetljenje, elektro-napajanje…)
 • Signalizacija prisutnosti u sobi, pokreta, poplave, SOS signalizacija

Automatizacija kuća – rezidencijalni korisnici

 • Kontrola klime, grejanja, hlađenja, roletni, elektro-napajanja, osvetljenja, garažnih vrata, fontana…
 • protiv-provalne (alarmne) funkcije
 • IC senzori, daljinski upravljači

Multimedijalni sistem

 • IPTV i Video On Demand (VoD)
 • Centralni multimedijalni server za smeštanje filmova (sa softverom i licencama), IP komunikacija
 • Set-top box-ovi, daljinski upravljači
 • Portal na TV aparatima, slanje i primanje tekstualnih poruka, lokalna TV

Konferencijski sistem

 • Audio/video konferencijski sistem
 • Komunikacija, konferencije, predavanja, elektronsko učenje, poslovni sastanci udaljenih korisnika

Video-prezentacioni sistem

 • LCD i plazma displeji
 • Video zidovi
 • Projektori, platna

Sistem za distribuciju RTV signala

 • Lokalni antenski sistemi (zemaljska i satelitska TV) ili kablovski operateri (kablovski ili satelitski)
 • Klasična TV – koaksijalni razvod
 • IP televizija – UTP/FTP/STP razvod

Interfonski/video-interfonski sistem

 • Klasični i IP sistemi sa i bez slušalica

Sistem centralnog ozvučenja

 • Centralna jedinica: pojačalo, CD/DVD, tuner
 • Instalacioni kablovi
 • Atenuatori, zvučnici

Sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena

 • Softver na računaru, IP komunikacija
 • Beskontaktni čitači kartica, biometrijski čitači
 • RF kartice, privesci

Distribucija tačnog vremena i drugih informacija

 • Displeji, IP komunikacija

Centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU) / Building Management System (BMS)